Korrado dhe Shqipëria

Kjo video është realizuar gjatë një vizite studimi promovuar në Apeninet rexhane në kontekstin e programit "Aleanca për Zhvillimin dhe Vlerësimin e Bujqësisë Familjare në Shqipërinë e Veriut".

Perspektivat e Pukës, nga Francesco Martino

Perspektivat e Pukës

Intervistë me Sabah Djaloshin, drejtor i Agropukës, një shoqatë e prodhuesve bujqësorë angazhuar në zhvillimin e bujqësisë së qëndrueshme, promovimin e demokracisë lokale dhe përfshirjen sociale në Pukë