Kontaktet

LEGAL INFO

ALBANIA NEWS – Regjistruar në Modena (Itali) me numër 1973 të datës 30-09-2009

BORDI

Editor: Shoqata social-kulturore ALBA MEDIA
Drejtori përgjegjës: Franco Tagliarini

Shërbime Marketing dhe Komunikimi
Albania News
Modena 41126

Email: [email protected]