Kontaktet

LEGAL INFO

ALBANIA NEWS – Regjistruar në Modena (Itali) me numër 1973 të datës 30-09-2009

BORDI

Editor: Shoqata social-kulturore ALBA MEDIA
Drejtori përgjegjës: Franco Tagliarini

Shërbime Marketing dhe Komunikimi
Albania News
Via Messina, 63
Modena 41126

Email: info@albanianews.it

Emri juaj (i nevojshëm)

Adresa e postës elektronike (e nevojshme)

Subjekti

Mesazhi juaj

Diskutime mbi këtë artikull