Revista Travel

Revista Travel

“Revista Travel” është një revistë turistike e karakterit të përgjithshëm. Qëllimi i revistës është t’i shërbejë zhvillimit të turizmit në Shqipëri duke evidentuar dhe propaganduar destinacionet turistike brenda territorit të Republikës së Shqipërisë

Artikujt më të lexuar

Nuk ka artikuj