Thirrje për aplikime

Bashkëpunime dhe thirrje për aplikime nga Programi “Angazhimi i Diasporës Shqiptare në Zhvillimin Social dhe Ekonomik të Shqipërisë” implementuar nga IOM Albania