Korrado dhe Shqipëria

Kjo video është realizuar gjatë një vizite studimi promovuar në Apeninet rexhane në kontekstin e programit "Aleanca për Zhvillimin dhe Vlerësimin e Bujqësisë Familjare në Shqipërinë e Veriut".

Veteriner, blegtor dhe prodhues, prej disa vitesh Korrado merr pjesë me mish e me shpirt në projektin e bashkëpunimit për zhvillim koordinuar nga Reggio Terzo Mondo (RTM): shkon personalisht në veri të Shqipërisë dhe mirëpret nga ato zona grupe blegtorësh shqiptarë, që në shpatet e Apenineve të Reggios gjejnë një natyrë të ngjashme me atë të shtëpisë, së bashku me zgjidhjet e mundshme për të rritur fitimet.

Kjo video është realizuar gjatë një vizite studimi promovuar në Apeninet rexhane në kontekstin e programit “Aleanca për Zhvillimin dhe Vlerësimin e Bujqësisë Familjare në Shqipërinë e Veriut“. Ky program promovohet nga dy OJQ italiane – Reggio Terzo Mondo (RTM ) dhe Cooperazione per lo sviluppo paesi emergenti (COSPE ) – me mbështetjen e Agjensisë Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS ).

Objektivi i kësaj iniciative është zhvillimi ekologjikisht i qëndrueshëm i një prej territoreve më të prapambetura të Shqipërisë

Lexo gjithashtu: Njihuni me Apeninet, njihuni me Shqipërinë!

Corrado è veterinario, allevatore e casaro. Vive sull’Appennino reggiano ma da qualche anno i suoi interessi e il suo sguardo vanno anche oltre Adriatico, in Albania

Il video è stato girato durante una visita studio promossa sull’Appennino reggiano nel contesto del programma “Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione dell’agricoltura famigliare del nord Albania“. Quest’ultimo è promosso da due ong italiane – Reggio Terzo Mondo (RTM) e Cooperazione per lo sviluppo paesi emergenti (COSPE) – con il sostegno dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

L’obiettivo dell’iniziativa è lo sviluppo eco-sostenibile di uno dei territori più arretrati dell’Albania.

Per non perdere i nostri articoli seguiteci su Google News e sulla nostra pagina Facebook