Rezultatet Paraprake tё Censusit tё Popullsisё dhe Banesave 2011

Kanё dalё rezultatet paraprake nga pёrpunimi i tё dhёnave nё tabelat pёrmbledhёse tё quajtura ndryshe si, Shumatorёt e Anketuesve.Mbi bazёn e tё dhёnave paraprake tё paraqitura nga Censusi i Popullsisё dhe Banesave 2011, nё Shqipёri rezulton se popullsia e Republikёs sё Shqipёrisё ka njё pёrbёrje prej 2,831,741 banorë.

Nёse do tё krahasonim kёtё numёr tё popullsisё me Censusin e vitit 2001, do tё shohim se popullsia nё atё vit pёrbёhej nga 3,069,275 banorё, nga kjo del se, numri i popullsisё nё Shqipёri nё vitin 2011 ёshtё zvogёluar me 7.7% gjatё kёtij dhjetёvjeçari.

Shkaqet kryesorё nё zvogёlimin e popullsisё, supozohet tё jenё emigrimi nё shkallё tё gjerё si edhe rёnia e lindshmёrisё.

Nga kёto tё dhёna paraprake del se, numri i shqiptarёve tё cilёt kanё refuzuar tё marrin pjesё nё census ёshtё 29,355 qё do tё thotё (1.04 %) e tyre.
Tё dhёnat paraprake tregojnё se, numri i banesave nё Shqipёri, nё vitin 2011, ёshtë 1,075,881, numёr ky nё njё rritje prej 37.0% nё krahasim me vitin 2001 ku numri i banesave ishte 785,515.

Gjithmonё duke u bazuar nё tё dhёnat paraprake rezulton se, numri i ndёrtesave ёshtё 686,405, nё njё rritje prej 34% nё vitin 2011, nё krahasim me vitin 2001, kur ky numёr rezulton tё ishte 512,387.

Nё kёtё census, janё numёruar gjithashtu 740,256 njësi ekonomike familjare (Nj.

E.

F), duke e krahasuar me vitin 2001 kjo shifër ka qenë 726,895. Numri mesatar i pjesëtarëve të një Nj.

E.

F-je është 3.8 nё vitin 2011, ndёrsa nё censusin e vitit 2001 ky tregues ishte 4.2.

Rezultatet tregojnё se numri mesatar i pjesëtarëve për Nj.

E.

F në zonat urbane është 3.6 nga 3.9 qё ishte nё vitin 2001. Por, në zonat rurale ky tregues është 4.1 nga 4.5 që ishte në vitin 2001.

Gjithashtu, popullsia rezidente është e përbërë nga 1,421,810 meshkuj (50.2%) dhe 1,409,931 femra (49.8%).

Rezultatet e sipёr pёrmendur janё paraprake dhe mund tё ndryshojnё nga rezultatet pёrfundimtare tё Censusit tё Popullsisё dhe Banesave 2011, tё cilat do tё prodhohen vetёm pas pёrfundimit tё pёrpunimit tё tё gjithё pyetёsorёve.

Per non perdere i nostri articoli seguiteci su Google News e sulla nostra pagina Facebook